Graffiti/Gatukonst

Graffitin fångade mitt öga i mitten av 1980-talet när jag gick i mellanstadiet. Jag fascinerades av de gnistrande färgerna och av bokstävernas våghalsiga former.

Ofta undrar någon vad som är graffiti och vad som är klotter. Jag brukar förklara det så här:

1. Klotter, som ursprungligen betyder slarvig skrift, är det äldsta av de tre uttryck vi kan iaktta på allmän plats. Klottret är ofta improviserat, saknar estetiskt innehåll och är inkluderande. Det vill säga: det är viktigt att vem som helst kan läsa det som står utan förkunskap och det är inte viktigt hur det ser ut.

2. Gatukonst är egentligen inte en stil, utan snarare olika tekniker och material som används för att sätta upp konst på gator och torg. Gatukonsten definieras av planering, starkt estetiserat innehåll och är inkluderande. Det vill säga: gatukonsten förbereds noga innan den sätts upp på plats, det är viktigt hur det ser ut men lika viktigt att vem som helst förstår det utan förkunskap.

3. Graffiti, i det här fallet den bokstavsstil som kommer från New York definieras av estetik. Man kan säga att graffitins huvudinnehåll är stil. Det är inte så viktigt vad det står, men det är viktigt hur det står. Graffiti kan vara både improviserad eller planerad. Det som skiljer graffiti från klotter och gatukonst är att den kräver förkunskap för att kunna läsas. Det går givetvis bra att gilla graffiti utan att veta något om den, men precis som med fotboll, opera eller ryska 1800-talsromaner så blir graffiti mer fascinerande ju mer du lär dig om den. Till skillnad från klotter och gatukonst så är graffiti inte beroende av en viss plats. En stor del av graffitin görs på ställen där den har lov att vara. Om man vill jämföra med musik så är graffitin, särskilt tags, handskriftens jazz – improviserad och med all kunskap och egen stil inlagd i skriften.

Givetvis är verkligheten mer komplicerad än så här, det finns gott om exempel som tänjer gränserna.

När jag skrev boken Tag Town så roade jag mig med att försöka definiera vad en tag är. Det var inte så enkelt, men jag kom fram till något i den här stilen:

1. En tag är en logotyp i form av ett alias. Den består av bokstäver och/eller siffror och refererar till en person eller en grupp. Den ingår i graffititraditionen från New York.

2. En tag ingår i ett nätverk av andra tags, som skrivs i det offentliga rummet. Placering, mängd och stil är de viktigaste beståndsdelarna.

Jag skulle kunna lägga till en tredje punkt:

Tags är en rytmisk skrift som består av runda former avlösta av vassa kanter, alltid mindre än 90° vinkel.

Annons